GEMMA e-formulieren specificatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > GEMMA e-formulieren specificatie
Contextdiagram
GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent In release 1.3 is er een aantal formulieren en standaardblokken doorontwikkeld en is er een nieuw formulier (Toestemming hoofdbewoner) toegevoegd. Verder zijn er twee formulieren (Afspraak maken en Bewijs van Nederlanderschap aanvragen) uit de specificatie verwijderd. Ook zijn er wijzigingen in StUF EF aangebracht. Versie 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; daarin zijn meegenomen de zaken die in 1.2 benoemd waren. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.3 Release 1.5 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.5 Release 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; de voor 1.2 doorgevoerde wijzigingen zijn meegenomen in release 1.3. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.2 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Constraint GEMMA e- formulieren specificatie 1.1 Release 1.4 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.4 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 23-07-2023 09:58:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-07-2023 09:58:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF)
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  VNG Realisatie
URL   :  http://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA e-Formulieren
Object ID   :  b90945c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  b90945c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-b90945c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  gemma e-formulieren specificatie
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:15.