GEMMA e-formulieren specificatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > GEMMA e-formulieren specificatie
Contextdiagram
GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component In release 1.3 is er een aantal formulieren en standaardblokken doorontwikkeld en is er een nieuw formulier (Toestemming hoofdbewoner) toegevoegd. Verder zijn er twee formulieren (Afspraak maken en Bewijs van Nederlanderschap aanvragen) uit de specificatie verwijderd. Ook zijn er wijzigingen in StUF EF aangebracht. Versie 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; daarin zijn meegenomen de zaken die in 1.2 benoemd waren. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.3 Release 1.5 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.5 Release 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; de voor 1.2 doorgevoerde wijzigingen zijn meegenomen in release 1.3. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.2 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Constraint GEMMA e- formulieren specificatie 1.1 Release 1.4 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.4 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 10:58:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 10:58:04 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : GEMMA e-formulieren specificatie
Definitie  : GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF)
Specificaties  : http://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_e-Formulieren
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: