RIHa

Contextdiagram
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el RIHa-Milieu heeft ten doel om de informatie te specificeren die (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) instanties in de milieutoezicht- en handhavingsector op hoofdlijnen met elkaar willen delen teneinde relevante situaties inzake het nalevingsgedrag van bedrijven, organisaties, instellingen en personen te kunnen signaleren en ter ondersteuning van het informatiegestuurd handhaven. (Constraint) RIHa-Milieu 1.0 RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. RIHa-Milieu is vanaf versie 1.1 een toepassingsprofiel van RIHa 2.0. Dat betekent dat het model zelf is opgenomen in de RIHa 2.0 specificatie en RIHa-Milieu slechts de toepassing van RIHa 2.0 in het milieudomein beschrijft. (Constraint) RIHa 2.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 11:37:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 11:37:15 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : RIHa
Definitie  : Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.
Specificaties  : https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/8b832827-e91b-476c-bb4f-c228b8e5e934/standaardisatie-toezicht-handhaving-milieu/wiki/view/2b38214e-cfc7-42ff-9d5d-eaf069671c42/riha-referentieinformatiemodel-handhaving
Afkorting  : RIHa
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:54.