RIHa

Contextdiagram
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el RIHa-Milieu heeft ten doel om de informatie te specificeren die (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) instanties in de milieutoezicht- en handhavingssector op hoofdlijnen met elkaar willen delen teneinde relevante situaties inzake het nalevingsgedrag van bedrijven, organisaties, instellingen en personen te kunnen signaleren en ter ondersteuning van het informatiegestuurd handhaven. (Constraint) RIHa-Milieu 1.0 RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. RIHa-Milieu is vanaf versie 1.1 een toepassingsprofiel van RIHa 2.0. Dat betekent dat het model zelf is opgenomen in de RIHa 2.0 specificatie en RIHa-Milieu slechts de toepassing van RIHa 2.0 in het milieudomein beschrijft. (Constraint) RIHa 2.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 02-10-2023 08:10:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 08:10:03 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
URL   :  https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/8b832827-e91b-476c-bb4f-c228b8e5e934/standaardisatie-toezicht-handhaving-milieu/wiki/view/2b38214e-cfc7-42ff-9d5d-eaf069671c42/riha-referentieinformatiemodel-handhaving
Object ID   :  c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  riha
Afkorting   :  RIHa
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:10.