Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

RIHa

Contextdiagram
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el RIHa-Milieu heeft ten doel om de informatie te specificeren die (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) instanties in de milieutoezicht- en handhavingsector op hoofdlijnen met elkaar willen delen teneinde relevante situaties inzake het nalevingsgedrag van bedrijven, organisaties, instellingen en personen te kunnen signaleren en ter ondersteuning van het informatiegestuurd handhaven. (Constraint) RIHa-Milieu 1.0 RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. RIHa-Milieu is vanaf versie 1.1 een toepassingsprofiel van RIHa 2.0. Dat betekent dat het model zelf is opgenomen in de RIHa 2.0 specificatie en RIHa-Milieu slechts de toepassing van RIHa 2.0 in het milieudomein beschrijft. (Constraint) RIHa 2.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 12-11-2021 22:59:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-11-2021 22:59:10 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : RIHa
Definitie  : Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.
Specificaties  : https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/8b832827-e91b-476c-bb4f-c228b8e5e934/standaardisatie-toezicht-handhaving-milieu/wiki/view/2b38214e-cfc7-42ff-9d5d-eaf069671c42/riha-referentieinformatiemodel-handhaving
Afkorting  : RIHa
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: