IMLG Landelijkgebied

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > IMLG Landelijkgebied
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : IMLG Landelijkgebied
Definitie  : Objecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het landelijke gebied dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld bij subsidieverlening en voor integratie in de geo-informatie infrastructuur.
Specificaties  : https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden
Afkorting  : IMLG
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : http://www.geonovum.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden/toolkit-implementatie-ro-standaarden
Beheerder  : Geonovum
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: