StUF RIHa

Contextdiagram
StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcom- ponent sociaal domein Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheerco- mponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint StUF RIHa 03.00 StUF-RIHa is nu de VerStUFfing van RIHa 2.0 (i.t.t. eerder RIHa-Milieu 1.0). Mogelijkheden zijn toegevoegd om in zoekopdrachten het te doorzoeken domein en bevoegd gezag te specificeren. Ook wordt zoeken op basis van zaakidentificatie ondersteund. De cardinaliteiten tussen handhavingsobjecten enerzijds en toestemmingen en zaken anderzijds zijn aangepast. De datumvelden bij een toestemming zijn veranderd in datum/tijd velden. (Constraint) StUF RIHa 03.01 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 01-02-2020 19:35:00 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-02-2020 19:35:00 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : StUF RIHa
Definitie  : StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM).
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: