StUF RIHa

Contextdiagram
StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component StUF-RIHa is nu de VerStUFfing van RIHa 2.0 (i.t.t. eerder RIHa-Milieu 1.0). Mogelijkheden zijn toegevoegd om in zoekopdrachten het te doorzoeken domein en bevoegd gezag te specificeren. Ook wordt zoeken op basis van zaakidentificatie ondersteund. De cardinaliteiten tussen handhavingsobjecten enerzijds en toestemmingen en zaken anderzijds zijn aangepast. De datumvelden bij een toestemming zijn veranderd in datum/tijd velden. (Constraint) StUF RIHa 03.01 Constraint StUF RIHa 03.00 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 06:39:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 06:39:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM).
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Afkorting   :  StUF RIHa
URL   :  http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/pagina.php?id=8
Object ID   :  bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  stuf riha
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:54.