Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

STOP - Officiele Publicaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > STOP - Officiele Publicaties
Contextdiagram
Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Standaard versie voor STOP (Constraint) STOP - Officiele Publicaties (actueel) Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument aanbieden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument opvragen Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument presenteren Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent SpecializationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 30-06-2022 18:54:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 18:54:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : STOP - Officiele Publicaties
Definitie  : Standaard voor Officële Publicaties
Specificaties  : https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : KOOP
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: