iJw voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > iJw voor gemeenten
Contextdiagram
Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iJw berichten en een StUF envelop. Het berichtenverkeer voor iJW berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. (Constraint) iJw voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompone- nt Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iJw standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iJw voor gemeenten 1.0 Vanaf 1 januari 2016 is iJw 2.0 beschikbaar voor Jeugdwet-ketenpartners. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.0 Beschikbaar per 1-4-2017. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.1 Deze release wordt in 2019 in gebruik genomen. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.3 Beschikbaar per 1-4-2018 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.2 Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Jeugdhulp. (ApplicationService) Gegevensuitwis- seling jeugdhulp Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomp- onent RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 07-01-2020 13:28:09 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 13:28:09 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : iJw voor gemeenten
Definitie  : Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iJw berichten en een StUF envelop. Het berichtenverkeer voor iJW berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant.
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.istandaarden.nl/modules
Beheerder  : Zorginstituut Nederland
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: