iJw voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > iJw voor gemeenten
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. (Constraint) iJw voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompo- nent Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Jeugdhulp. (ApplicationService) Gegevensuitw- isseling jeugdhulp Beschikbaar per 1-4-2017. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.1 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iJw standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iJw voor gemeenten 1.0 Vanaf 1 januari 2016 is iJw 2.0 beschikbaar voor Jeugdwet-ketenpartners. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.0 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Beschikbaar per 1-4-2018 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.2 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iJw voor gemeenten 3.0 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.4 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iJw voor gemeenten actueel Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.3 Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-07-2023 18:20:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-07-2023 18:20:11 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Groene Vink
Compliancy URL   :  https://www.istandaarden.nl/modules/modules
Beheerder   :  Zorginstituut Nederland
Afkorting   :  iJw
URL   :  https://www.istandaarden.nl/ijw
Object ID   :  6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  ijw voor gemeenten
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 19:19.