SuwiML berichtstandaard

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > SuwiML berichtstandaard
Contextdiagram
De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstanda- ard Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SuwiML berichtstanda- ard (actueel) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationService) Raadplegen Digitaal Klant Dossier (DKD) Constraint SuwiML berichtstanda- ard 3.1 Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkgeversinstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkgeversins- trumenten Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkzoekendeninstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkzoekende- ninstrumenten Constraint SuwiML berichtstanda- ard 02.01 Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationService) Raadpleging polisgegevens Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 11:06:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 11:06:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  BKWI
URL   :  http://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/
Object ID   :  bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  suwiml berichtstandaard
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:32.