LV09 Suwi view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > LV09 Suwi view
LV09 Suwi view
Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationService) Raadpleging polisgegevens De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstandaard Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (BusinessService) Beschibaarstellen lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingensgegvevens Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationComponent) Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationService) Raadplegen Digitaal Klant Dossier (DKD) Het Digitaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (BusinessService) Beschikbaarstellen Digitaal Klant Dossier (DKD) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationComponent) DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). (Constraint) SGR De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in de Suwi keten is ingericht. (Constraint) SuwiML transactiestandaard RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen Deze svg is op 23-02-2024 08:01:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 08:01:02 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
ArchiMate-view LV09 Suwi view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : LV09 Suwi view
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Sociaal domein
Object ID  : 351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
Viewtype  : Context
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
Object ID_nl  : 351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b,351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
Original ID  : id-351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
Semanticsearch  : lv09 suwi view
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 03:20.