Norm beveiligingsassessment DigiD

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Norm beveiligingsassessment DigiD
Contextdiagram
Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD De versie 2019 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2019. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2019 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2019 De versie 2014 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2014. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2014 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2014 De versie 2017 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2017. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2017 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2017 De versie 2018 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2018. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2018 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2018 De versie 2015 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2015. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2015 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct De versie 2016 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2016. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2016 (Constraint) Norm beveiligingsasse- ssment DigiD 2016 Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentec- omponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompone- nt SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 02-08-2020 08:36:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-08-2020 08:36:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Norm beveiligingsassessment DigiD
Definitie  : Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.vngrealisatie.nl/ensia
Beheerder  : Logius
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: