BAG Extract

Contextdiagram
Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent ApplicationService Bestandslever- ing BAG Constraint BAG Extract 2.1 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 20:08:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 20:08:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  BAG Extract testbestand
Compliancy URL   :  http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG/BAGartikelen/BAG-producten.htm
Beheerder   :  Kadaster
Afkorting   :  BAG Extract
URL   :  http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG/BAGartikelen/BAG-producten.htm
Object ID   :  b574d461-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  b574d461-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-b574d461-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  bag extract
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:08.