Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

TPOD Omgevingsplan

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > TPOD Omgevingsplan
Contextdiagram
Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument opvragen Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument aanbieden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument presenteren Standaard versie voor TPOD (Constraint) TPOD Omgevingspla- n (actueel) Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 30-06-2022 18:48:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 18:48:20 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : TPOD Omgevingsplan
Definitie  : Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan
Specificaties  : https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : Geonovum
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: