CMIS

Contextdiagram
Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat De standaard is goedgekeurd als (internationale) OASIS-standaard op 1 mei 2010. Versie 1.0 is opgenomen op de Pas-toe-of-leg-Uit lijst (Constraint) CMIS 1.0 Versie 1.1 is vastgesteld op 1 februari 2013. Deze versie is een superset van versie 1.0. Compliant zijn met 1.1 is gelijk aan compliant zijn met versie 1.0 plus uitbreidingen. (Constraint) CMIS 1.1 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 06:45:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 06:45:46 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     CMIS
Definitie     Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     OASIS
Afkorting     CMIS
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/cmis
Object ID     b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     cmis
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 14:14.