CMIS

Contextdiagram
Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelco- mponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompone- nt Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat De standaard is goedgekeurd als (internationale) OASIS-standaard op 1 mei 2010. Versie 1.0 is opgenomen op de Pas-toe-of-leg-Uit lijst (Constraint) CMIS 1.0 Versie 1.1 is vastgesteld op 1 februari 2013. Deze versie is een superset van versie 1.0. Compliant zijn met 1.1 is gelijk aan compliant zijn met versie 1.0 plus uitbreidingen. (Constraint) CMIS 1.1 Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 07-01-2020 12:14:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 12:14:42 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : CMIS
Definitie  : Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : OASIS
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: