CMIS

Contextdiagram
Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompone- nt Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreati- ecomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelco- mponent De standaard is goedgekeurd als (internationale) OASIS-standaard op 1 mei 2010. Versie 1.0 is opgenomen op de Pas-toe-of-leg-Uit lijst (Constraint) CMIS 1.0 Versie 1.1 is vastgesteld op 1 februari 2013. Deze versie is een superset van versie 1.0. Compliant zijn met 1.1 is gelijk aan compliant zijn met versie 1.0 plus uitbreidingen. (Constraint) CMIS 1.1 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 04-03-2021 22:56:26 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2021 22:56:26 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : CMIS
Definitie  : Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).
Specificaties  : https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/cmis
Afkorting  : CMIS
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : OASIS
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: