Scanning-en-imagingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Scanning-en-imagingcomponent
Contextdiagram
Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Het door de Scanning- en imagingcomponent ingescande document wordt doorgestuurd naar de Documentbeheercomponent. Dit kan via een koppeling, of door het uploaden van een gescand document door een medewerker. (FlowRelationship) 1. ingescand document RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 17:39:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 17:39:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Scanning-en-imagingcomponent
Definitie  : Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.
Toelichting  : De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Object ID_nl  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Original ID  : id-89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Semanticsearch  : scanning-en-imagingcomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:29.