Scanning-en-imagingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Scanning-en-imagingcomponent
Contextdiagram
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Scanning-en-imagingcomponent
Definitie  : Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Object ID_nl  : 89d557be-4c18-464e-b5fd-4f56c66c8b66
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: