iWmo voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > iWmo voor gemeenten
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompon- ent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze versie bevat nieuwe en aangepaste functionaliteit door wijzigingen in wet- en regelgeving. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.0 Constraint iWmo voor gemeenten 2.2 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iWmo voor gemeenten actueel 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iWMO standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iWmo voor gemeenten 1.0 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iWmo voor gemeenten 3.0 Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.3 Kenmerkend voor iWmo 2.1 is dat XML de primaire taal is. Wordt van kracht medio juni 2017 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.1 Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.4 Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Wmo. (ApplicationService) Gegevensuitwi- sseling Wmo Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 31-03-2023 15:32:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-03-2023 15:32:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : iWmo voor gemeenten
Definitie  : Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo
Specificaties  : https://www.istandaarden.nl/iwmo
Afkorting  : iWmo
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.istandaarden.nl/modules/modules
Beheerder  : Zorginstituut Nederland
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 12:25.