iWmo voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > iWmo voor gemeenten
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompo- nent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze versie bevat nieuwe en aangepaste functionaliteit door wijzigingen in wet- en regelgeving. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.0 Constraint iWmo voor gemeenten 2.2 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iWmo voor gemeenten actueel 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iWMO standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iWmo voor gemeenten 1.0 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iWmo voor gemeenten 3.0 Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.3 Kenmerkend voor iWmo 2.1 is dat XML de primaire taal is. Wordt van kracht medio juni 2017 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.1 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.4 Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Wmo. (ApplicationService) Gegevensuitw- isseling Wmo Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 10:14:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 10:14:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Groene Vink
Compliancy URL   :  https://www.istandaarden.nl/modules/modules
Beheerder   :  Zorginstituut Nederland
Afkorting   :  iWmo
URL   :  https://www.istandaarden.nl/iwmo
Object ID   :  6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  iwmo voor gemeenten
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 15:57.