iWmo voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > iWmo voor gemeenten
Contextdiagram
Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iWmo berichten en een StUF envelop en is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Het berichtenverkeer voor iWmo berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. (Constraint) iWmo voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompone- nt Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Wmo. (ApplicationService) Gegevensuitwis- seling Wmo Deze release wordt in 2019 in gebruik genomen. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.3 Deze versie bevat nieuwe en aangepaste functionaliteit door wijzigingen in wet- en regelgeving. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.0 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iWMO standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iWmo voor gemeenten 1.0 Constraint iWmo voor gemeenten 2.2 Kenmerkend voor iWmo 2.1 is dat XML de primaire taal is. Wordt van kracht medio juni 2017 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.1 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze release wordt in 2020 in gebruik genomen. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.4 Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 18-05-2020 00:05:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 00:05:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : iWmo voor gemeenten
Definitie  : Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iWmo berichten en een StUF envelop en is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Het berichtenverkeer voor iWmo berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant.
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.istandaarden.nl/modules
Beheerder  : Zorginstituut Nederland
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: