GBA koppelvlak

Contextdiagram
Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.9 Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.10 ApplicationService Bijhouding GBA Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.8 Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) GBA koppelvlak (actueel) Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgege- vens Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 21:00:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 21:00:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  GBA-V proefomgeving
Compliancy URL   :  http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/Informatiebank/Techniek/Aansluiten_proefomgeving_GBA_V
Beheerder   :  RvIG
Afkorting   :  GBA-V
URL   :  http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/Inwerkingtreding LO GBA 3 9
Object ID   :  b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  gba koppelvlak
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:33.