GBA koppelvlak

Contextdiagram
Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.9 Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.10 ApplicationService Bijhouding GBA Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.8 Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) GBA koppelvlak (actueel) Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegeve- ns Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 26-07-2020 12:06:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 26-07-2020 12:06:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : GBA koppelvlak
Definitie  : Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA.
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/Informatiebank/Techniek/Aansluiten_proefomgeving_GBA_V
Beheerder  : RvIG
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: