GBA koppelvlak

Contextdiagram
Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.8 Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.10 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) GBA koppelvlak (actueel) Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.9 Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgege- vens ApplicationService Bijhouding GBA Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 18:28:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 18:28:49 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     GBA koppelvlak
Definitie     Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     GBA-V proefomgeving
Compliancy URL     http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/Informatiebank/Techniek/Aansluiten_proefomgeving_GBA_V
Beheerder     RvIG
Afkorting     GBA-V
URL     http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/Inwerkingtreding_LO_GBA_3_9
Object ID     b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b8819f31-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     gba koppelvlak


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:26.