Wabo-BAG services

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Wabo-BAG services
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Wabo-BAG services
Definitie  : Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen.
Specificaties  : http://www.gemmaonline.nl/index.php/Wabo-BAG_services
Afkorting  : Wabo BAG
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: