StUF Geo IMGeo

Contextdiagram
Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincompone- nt Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Constraint StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT) Deze standaardversie is vervangen door de berichtstandaard StUF-Geo IMGeo 1.1. (Constraint) IMGeo Grootschalige geografie 2.0 Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationService) Bijhouding BGT Constraint StUF Geo IMGeo 1.1.1 Relatie tussen de BGT en BOR opgenomen (Constraint) StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR) Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (ApplicationService) Aanleveringen BGT Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Grouping Geo standaarden Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 00:56:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 00:56:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  Geonovum
Afkorting   :  StUF Geo IMGeo
URL   :  https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden
Object ID   :  bd14bbe1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bd14bbe1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bd14bbe1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  stuf geo imgeo
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:33.