StUF ZTC

Contextdiagram
StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Constraint StUF ZTC 3.10 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 08:23:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 08:23:44 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF ZTC
Definitie     StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2).
Toelichting     Met deze berichten kunnen gegevens van een gehele zaaktypecatalogus met alle daarin aanwezige zaaktypen, informatieobjecttypen en besluittypen worden uitgewisseld maar ook gegevens van slechts één zaaktype. Het is meer dan alleen maar een nieuwe versie van de ZTC. Er is een Informatiemodel toegevoegd, er is een berichtstandaard bij gedefinieerd er zijn handreikingen bij en er is een verzameling van zaaktypen om mee te starten als gemeente in de maak.
GEMMA type     Standaard
Toelichting     Met deze berichten kunnen gegevens van een gehele zaaktypecatalogus met alle daarin aanwezige zaaktypen, informatieobjecttypen en besluittypen worden uitgewisseld maar ook gegevens van slechts één zaaktype. Het is meer dan alleen maar een nieuwe versie van de ZTC. Er is een Informatiemodel toegevoegd, er is een berichtstandaard bij gedefinieerd er zijn handreikingen bij en er is een verzameling van zaaktypen om mee te starten als gemeente in de maak.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF ZTC
URL     https://www.gemmaonline.nl/index.php/Sectormodel_Zaaktypen(-catalogus):_StUF%E2%80%93ZTC
Object ID     e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID     e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153,e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     stuf ztc
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 16:43.