StUF ZTC

Contextdiagram
StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Constraint StUF ZTC 3.10 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 01:59:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 01:59:55 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2).
Toelichting   :  Met deze berichten kunnen gegevens van een gehele zaaktypecatalogus met alle daarin aanwezige zaaktypen, informatieobjecttypen en besluittypen worden uitgewisseld maar ook gegevens van slechts één zaaktype. Het is meer dan alleen maar een nieuwe versie van de ZTC. Er is een Informatiemodel toegevoegd, er is een berichtstandaard bij gedefinieerd er zijn handreikingen bij en er is een verzameling van zaaktypen om mee te starten als gemeente in de maak.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  Met deze berichten kunnen gegevens van een gehele zaaktypecatalogus met alle daarin aanwezige zaaktypen, informatieobjecttypen en besluittypen worden uitgewisseld maar ook gegevens van slechts één zaaktype. Het is meer dan alleen maar een nieuwe versie van de ZTC. Er is een Informatiemodel toegevoegd, er is een berichtstandaard bij gedefinieerd er zijn handreikingen bij en er is een verzameling van zaaktypen om mee te starten als gemeente in de maak.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  VNG Realisatie
Afkorting   :  StUF ZTC
URL   :  https://www.gemmaonline.nl/index.php/Sectormodel Zaaktypen(-catalogus): StUF–ZTC
Object ID   :  e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-e51528c0-3e5c-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  stuf ztc
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:55.