StUF EF

Contextdiagram
StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. (Constraint) StUF EF Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Constraint StUF EF 3.10 Versie 3.15 correspondeert met GEMMA e-formulieren specificatie versie 1.5. (Constraint) StUF EF 3.15 Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden In versie 3.11 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.11 Constraint StUF EF 2.0 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint StUF EF 2.04 In versie 3.12 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.12 Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 01:09:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 01:09:24 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  VNG Realisatie
Afkorting   :  StUF EF
URL   :  http://gemmaonline.nl/index.php/StUF-EF
Object ID   :  bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  stuf ef
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:34.