Toezicht en handhaving services

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Toezicht en handhaving services
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Toezicht en handhaving services
Definitie  : Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden.
Specificaties  : http://gemmaonline.nl/index.php/Toezicht-_en_Handhavenservices
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: