Prefill eFormulieren services

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Prefill eFormulieren services
Contextdiagram
Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. (Constraint) Prefill eFormulieren services Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Prefill eFormulieren services 1.0 RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-02-2024 14:44:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-02-2024 14:44:21 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Prefill eFormulieren services
Definitie     Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Prefill_eFormulierenservices_en_RSGB_Bevragingen
Object ID     bc292361-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     bc292361-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bc292361-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,bc292361-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bc292361-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     prefill eformulieren services
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 14:01.