StUF Kadastrale mutatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > StUF Kadastrale mutatieservices
Contextdiagram
Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservice- s Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Eerste versie van het koppelvlak (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservice- s 1.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 09:13:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 09:13:37 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF Kadastrale mutatieservices
Definitie     Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Koppelvlak_StUF-BG-BRK
Object ID     34ba10d1-190c-11e6-11ba-005056a85f9c
Object ID     34ba10d1-190c-11e6-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     34ba10d1-190c-11e6-11ba-005056a85f9c,34ba10d1-190c-11e6-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-34ba10d1-190c-11e6-11ba-005056a85f9c
Semanticsearch     stuf kadastrale mutatieservices
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 05:52.