GWSW

Contextdiagram
Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. (Constraint) GWSW Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcompo- nent Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4 Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.6 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.2 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 01:12:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 01:12:30 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.
Toelichting   :  Het GWSW biedt eenduidige definities van de objecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering, hun kenmerken en hun onderlinge relaties, inclusief alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Het GWSW is een semantische datastructuur (ontologie) met twee standaarduitwisselingsformaten: het GWSW.OroX (RDF) generiek voor alle vormen van uitwisseling, en het GWSW.RibX (XML) voor toepassing bij inspectie en reiniging. Meer informatie over het GWSW op <https://www.riool.net/gwsw>.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  Het GWSW biedt eenduidige definities van de objecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering, hun kenmerken en hun onderlinge relaties, inclusief alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Het GWSW is een semantische datastructuur (ontologie) met twee standaarduitwisselingsformaten: het GWSW.OroX (RDF) generiek voor alle vormen van uitwisseling, en het GWSW.RibX (XML) voor toepassing bij inspectie en reiniging. Meer informatie over het GWSW op <https://www.riool.net/gwsw>.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Cirkeltest kunnen worden aangevraagd bij gwsw@rioned.org
Beheerder   :  Stichting RIONED
Afkorting   :  GWSW
URL   :  https://www.riool.net/gwsw
Object ID   :  2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl   :  2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Original ID   :  id-2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch   :  gwsw
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 14:58.