GWSW

Contextdiagram
Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. (Constraint) GWSW Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcompo- nent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Groep van standaarden die bestaan uit informatiemodellen, eventueel gecombineerd met een berichtuitwisselingsstandaard gebaseerd op het informatiemodel (Grouping) Informatiemod- ellen Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.6 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.2 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-04-2024 07:45:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-04-2024 07:45:23 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     GWSW
Definitie     Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.
Toelichting     Het GWSW biedt eenduidige definities van de objecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering, hun kenmerken en hun onderlinge relaties, inclusief alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Het GWSW is een semantische datastructuur (ontologie) met twee standaarduitwisselingsformaten: het GWSW.OroX (RDF) generiek voor alle vormen van uitwisseling, en het GWSW.RibX (XML) voor toepassing bij inspectie en reiniging. Meer informatie over het GWSW op <https://www.riool.net/gwsw>.
GEMMA type     Standaard
Toelichting     Het GWSW biedt eenduidige definities van de objecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering, hun kenmerken en hun onderlinge relaties, inclusief alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Het GWSW is een semantische datastructuur (ontologie) met twee standaarduitwisselingsformaten: het GWSW.OroX (RDF) generiek voor alle vormen van uitwisseling, en het GWSW.RibX (XML) voor toepassing bij inspectie en reiniging. Meer informatie over het GWSW op <https://www.riool.net/gwsw>.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     Cirkeltest kunnen worden aangevraagd bij gwsw@rioned.org
Beheerder     Stichting RIONED
Afkorting     GWSW
URL     https://www.riool.net/gwsw
Object ID     2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID     2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl     2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192,2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Original ID     id-2509dc01-14fe-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch     gwsw
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:10.