Katern GEMMA Verbinden


GEMMA Patronen

Bij het ondersteunen van gemeentelijke processen zijn generieke problemen te onderkennen waarvoor standaard oplossingen beschikbaar zijn. Deze standaard oplossingen worden binnen de GEMMA ‘patronen’ genoemd. Deze patronen maken gebruik van de in het voorgaande hoofdstuk beschreven referentiecomponenten en integratiestijlen. Dit hoofdstuk beschrijft deze generieke patronen en beschrijft de standaard wijze waarop de verschillende referentiecomponenten ingezet kunnen worden om de patronen te ondersteunen. Door VNG Realisatie worden overige architectuurproducten en standaarden gebaseerd op deze patronen.

  • [[KV2 GEMMA Patronen#Verbinden binnengemeentelijke componenten|Verbinden binnengemeentelijke componenten]]
  • [[KV2 GEMMA Patronen#Verbinden met keten- en netwerkpartijen|Verbinden met keten- en netwerkpartijen]]
  • [[KV2 GEMMA Patronen#Inwinnen en routeren van notificaties|Inwinnen en routeren van notificaties]]
  • [[KV2 GEMMA Patronen#Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens|Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens]]
  • [[KV2 GEMMA Patronen#Beschikbaar stellen managementinformatie|Beschikbaar stellen managementinformatie]]
  • [[KV2 GEMMA Patronen#Dienstverlening naar klanten|Dienstverlening naar klanten]]

[[Verbinden binnengemeentelijke componenten]]

{{:Verbinden binnengemeentelijke componenten}}

[[Verbinden met keten- en netwerkpartijen]]

{{:Verbinden met keten- en netwerkpartijen}}

[[Inwinnen en routeren van notificaties]]

{{:Inwinnen en routeren van notificaties}}

[[Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens]]

{{:Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens}}

[[Beschikbaar stellen managementinformatie]]

{{:Beschikbaar stellen managementinformatie}}

[[Dienstverlening naar klanten]]

{{:Dienstverlening naar klanten}}

Voetnoten