Katern GEMMA Verbinden

Het katern verbinden biedt gemeenten en leveranciers handvatten bij het inrichten van de gemeentelijke informatiearchitectuur en informatievoorziening. Het GEMMA katern verbinden bevat de uitwerking van het 'verbinden' aspect van de GEMMA informatiearchitectuur. In het katern worden de verschillende aspecten van zowel het binnengemeentelijk verbinden als het verbinden met netwerken en ketens beschreven. Het katern behandeld de uit de theorie beschikbare integratiestijlen voor het verbinden van informatiesystemen en beschrijft de generieke gemeentelijke patronen die op basis van deze integratiestijlen onderscheiden kunnen worden. Deze GEMMA patronen beschrijven standaard oplossingen voor generieke problemen. Ze beschrijven de onderlinge samenhang van referentiecomponenten en de uitwisseling van gegevens tussen deze componenten. De verschillende referentiecomponenten die in de GEMMA patronen worden gebruik worden in het katern functioneel afgebakend.

Het katern verbinden wordt in de toekomst uitgebreid met nieuwe GEMMA patronen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Principes en richtlijnen
  3. Ontsluiting en actualiteit van gegevens
  4. Verbinden met klanten
  5. Verbinden in ketens en netwerken
  6. Referentiecomponenten voor integratie
  7. GEMMA Patronen
  8. Bijlage: Integratiestijlen en functies

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Verbinden compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie


Deze pagina is het laatst bewerkt op 4 okt 2023 om 02:01.