Ondersteuning

Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmana- gement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie- management Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsma- nagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiserin- gsmanageme- nt Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van gerelateerde data. (BusinessFunction) Gegevensanal- yse Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiserin- gsmanageme- nt Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Grouping Ondersteuning AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 03-10-2023 09:39:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 03-10-2023 09:39:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Bedrijfsfunctie laag
Documentation   :  Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.
Toelichting   :  Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: * alleen de ondersteunende taken * het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat.
Toelichting   :  Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: * alleen de ondersteunende taken * het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat.
GEMMA type   :  Bedrijfsfunctie laag
Object ID   :  b276b675-727f-4ce1-bdb2-060ba77abdad
Object ID_nl   :  b276b675-727f-4ce1-bdb2-060ba77abdad
Original ID   :  id-b276b675-727f-4ce1-bdb2-060ba77abdad
Semanticsearch   :  ondersteuning
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:07.