Personeelsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement Applicatieservice voor het beheren van medewerkers (ApplicationService) Ondersteunen van personeelsma- nagement Applicatieservice voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationService) Ondersteunen van salarisadminis- tratie en verwerking Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan personeelszaken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement. (BusinessProcess) Beheren personeel Applicatieservice voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationService) Ondersteunen van tijdregistratie Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadminist- ratie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkero- ntwikkeling Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerb- eoordeling Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organisatorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplann- ing ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 10:11:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 10:11:07 CET
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Personeelsmanagement
Definitie     Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Object ID     a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Object ID_nl     a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f,a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Original ID     id-a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Semanticsearch     personeelsmanagement
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 13:11.