Automatiseringsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Automatiseringsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiserings- management Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkza- amheden Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT objectenbeheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het (operationeel) beheer van IT-voorzieningen. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Automatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren automatisering Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehee- r Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie ontwikkeling Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. (BusinessFunction) Systeembeheer een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT systeem Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 22-09-2019 02:05:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-09-2019 02:05:36 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Automatiseringsmanagement
Definitie  : Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening.
Toelichting  : Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.

Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.

Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.

IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.

Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 6775c70a-3ad4-46d5-9a07-d9206c5c12b5
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: