Veiligheidsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Veiligheidsmanagement
Contextdiagram
Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmana- gement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaa- tregelen Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Veiligheidsmanagement. (BusinessProcess) Beheren veiligheid Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwen- en ruimtenbeveiligi- ng Het stimuleren van en toezien op voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. (BusinessFunction) Beveiliging- en privacymanage- ment een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbehe- ersmaatregel de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship Deze svg is op 10-10-2019 11:54:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-10-2019 11:54:07 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Veiligheidsmanagement
Definitie  : Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.
Toelichting  : Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : dac034e1-b473-45e2-91dd-0c1e2743f631
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: