Financieel management

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Financieel management
Contextdiagram
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. (BusinessProcess) Beheren financiën Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehee- r Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbehe- er inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbehe- er Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbehe- er Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeh- eer ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2019 20:31:40 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 20:31:40 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities