Financieel management

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Financieel management
Contextdiagram
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. (BusinessProcess) Beheren financiën Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 12:48:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 12:48:24 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Financieel management
Definitie     Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Object ID     1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Object ID_nl     1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d,1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Original ID     id-1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Semanticsearch     financieel management
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 09:30.