Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Financieel management

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Financieel management
Contextdiagram
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Applicatieservice om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. (BusinessProcess) Beheren financiën Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 14:22:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 14:22:02 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Financieel management
Definitie  : Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Object ID  : 1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Object ID_nl  : 1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Original ID  : id-1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Semanticsearch  : financieel management
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...