Informatiseringsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Informatiseringsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering- smanagement Het beheren, delen en gebruiken van binnen de gemeente aanwezige kennis om deze optimaal te benutten. (BusinessFunction) Kennismanage- ment Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmod- ellen Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ontwikkelen, beheren en toepassen van architectuur voor het in lijn met bedrijfsdoelen sturen van veranderingen. (BusinessFunction) Architectuur management Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan informatiemanagement. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren informatiserings- behoefte de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebeho- efte functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship AccessRelationship Deze svg is op 07-01-2020 11:17:55 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 11:17:55 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Informatiseringsmanagement
Definitie  : Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 2bd849c5-1f1b-4df4-aa2d-9b483a026711
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: