Administratieve ondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Administratieve ondersteuning
Contextdiagram
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve- ondersteuning Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomat- isering Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van roosterbeheer Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Administratieve ondersteuning. (BusinessProcess) Ondersteunen administratief Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. (BusinessFunction) Kantoorwerkza- amheden ondersteuning Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. (BusinessFunction) Middeleninzet planning een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship Deze svg is op 20-09-2019 21:27:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-09-2019 21:27:55 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities