Huisvesting

Contextdiagram
Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkza- amheden Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Huisvesting. (BusinessProcess) Beheren huisvesting Het verzorgen van catering. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhan- deling Het verlenen hulp bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverl- ening Het schoonmaken van gebouwen, ruimtes en meubilair. (BusinessFunction) Schoonmaak Het ophalen en afvoeren van afval. (BusinessFunction) Intern afvalbeheer een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2019 20:32:00 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 20:32:00 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Huisvesting
Definitie  : Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Toelichting  : Bijv. via het onderhouden van gebouwen en daarmee verbonden installaties (elektrische en werktuigbouwkundige), het zorgdragen voor de aanwezigheid van gebouwgebonden zaken als water, gas, en elektra en het verzorgen van (interne) verhuizingen. Naast gebouwen zelf behoren hiertoe ook ruimten en stallingen en parkeerplaatsen.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 877dc781-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: