Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inkoop- en contractmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Inkoop- en contractmanagement
Contextdiagram
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanag- ement afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie- afspraak Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationService) Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplicht- ing een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersove- reenkomst Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop en contractmanag- ement een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier Applicatieservice om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationService) Ondersteunen van inkoop en contractmanag- ement Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. (BusinessFunction) Aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-11-2022 10:56:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 10:56:32 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Inkoop- en contractmanagement
Definitie  : Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Object ID  : 4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Object ID_nl  : 4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Original ID  : id-4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Semanticsearch  : inkoop- en contractmanagement
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...