Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Definitie  : Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld.
Toelichting  : Deze systematiek kan uit de volgende onderdelen bestaan: # Sturing op kwaliteit van de uitvoering (maatschappelijke effecten); # Sturing op kwantiteit en kosten (monitoring van de kosten in het brede maatschappelijke domein en monitoring op de doorverwijzing naar de tweede lijn); # Een vergelijking met de andere sociale wijkteams (benchmark).
Object ID  : 1f9b69f7-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : 1f9b69f7-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f9b69f7-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-c278c185bbec4f15b0d1cc17c1e585b1
Semanticsearch  : ondersteunen van contracten- en sla-beheer
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: