GEMMA kennismodel


Wat is een (semantisch) kennismodel[bewerken]

Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. Het kennismodel is weergegeven in de concepten zoals gedefinieerd in de ArchiMate conventie.

Het GEMMA kennismodel toont de ArchiMate concepten die gebruikt worden voor het beschrijven van de informatievoorziening van het gemeentelijk domein. Het kennismodel fungeert tevens als basis voor de inrichting van deze wiki. Hierdoor wordt de kennis uit GEMMA 2.0 semantisch en kan als zodanig beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt.

GEMMA modellering[bewerken]

Op de pagina GEMMA modellering wordt ingezoomd op de modellering van de GEMMA architectuurmodellen.

Softwarecatalogus ArchiMate exportbestanden (AMEFF)[bewerken]

Gemeenten en leveranciers kunnen met de Softwarecatalogus een exportbestand opvragen van de GEMMA architectuur met daarin opgenomen hun eigen applicatielandschap of portfolio.

Op de pagina Softwarecatalogus AMEFF export is gedocumenteerd hoe het ArchiMate exportbestand eruitziet. U vind daar onder andere hoe de door u geregistreerde pakketten, de pakketversies en de koppelingen uit de Softwarecatalogus zijn verbonden met het GEMMA architectuurmodel:

View van GEMMA kennismodel[bewerken]

View van het GEMMA kennismodel en onder de view een tabel met alle gebruikte concepten en definities In deze view van het GEMMA kennismodel zijn alle in de GEMMA uitgewerkte ArchiMate element- en relatietypen weergegeven.

ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader ArchiMateNote Technologielaag ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Groepen worden niet getoond. Zo blijft hetkennismodel overzichtelijk. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep SpecializationRelationship RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) - W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-07-2023 21:30:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-07-2023 21:30:03 CEST

GEMMA kennismodel (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csvElement Beschrijving Bron
Actor Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren.GEMMA
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.GEMMA
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces.GEMMA
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren.GEMMA
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.ArchiMate
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.GEMMA
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft.GEMMA
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst.GEMMA
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.ArchiMate
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoordenNORA
Groep The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic.ArchiMate
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoenNORA
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.NORA
Rol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.ArchiMate
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.Wikipedia

View van GEMMA kennismodel uitgebreid[bewerken]

Het GEMMA kennismodel uitgebreid is gelijk aan het GEMMA kennismodel uitgebreid met:

  • de gewenste uitbreidingen op de GEMMA, waaronder het toevoegen van de infrastructuur
  • de elementen en relaties die gebruikt worden in projectarchitecturen.

Een projectarchitectuur volgt bij voorkeur het GEMMA kennismodel uitgebreid, maar kan als nodig ook andere concepten uit Archimate gebruiken.

ArchiMateNote ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. (Product) Product / voorziening Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. (BusinessInterface) Kanaal Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). (BusinessService) Dienst Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) (Requirement) Implicatie ArchiMateNote Technologielaag A technology interface represents a point of access where technology services offered by a node can be accessed. (TechnologyInterface) Infrastructuurinterface A device is a physical IT resource upon which system software and artifacts may be stored or deployed for execution. (Device) Device A technology function represents a collection of technology behavior that can be performed by a node. (TechnologyFunction) Infrastructuurfunctie A technology service represents an explicitly defined exposed technology behavior. (TechnologyService) Infrastructuurservice An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of an IT system. (Artifact) Artifact A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources. (Node) Node System software represents software that provides or contributes to an environment for storing, executing, and using software or data deployed within it. (SystemSoftware) Systeemsoftware ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. (ApplicationProcess) Applicatieproces Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie-event In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. (DataObject) Gegevensobject ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Wens, nu niet in GEMMA (vervaagde kleur) ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Voor een overzichtelijker kennismodel wordt het gebruik van groepen niet getoond. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) - W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW SpecializationRelationship RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt RealizationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-07-2023 17:00:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-07-2023 17:00:37 CEST

GEMMA kennismodel uitgebreid (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csvElement Beschrijving Bron
Actor Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren.GEMMA
Applicatie-event Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft.GEMMA
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.GEMMA
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces.GEMMA
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren.GEMMA
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.GEMMA
Applicatieproces An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome.ArchiMate
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.ArchiMate
Artifact An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of an IT system.ArchiMate
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.GEMMA
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft.GEMMA
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst.GEMMA
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.ArchiMate
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoordenNORA
Device A device is a physical IT resource upon which system software and artifacts may be stored or deployed for execution.ArchiMate
Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)).NORA
Gebeurtenis Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft.GEMMA
Gegevensobject Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt.GEMMA
Groep The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic.ArchiMate
Implicatie De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie)GEMMA
Infrastructuurfunctie A technology function represents a collection of technology behavior that can be performed by a node.ArchiMate
Infrastructuurinterface A technology interface represents a point of access where technology services offered by a node can be accessed.ArchiMate
Infrastructuurservice A technology service represents an explicitly defined exposed technology behavior.ArchiMate
Kanaal Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld.NORA
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoenNORA
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.NORA
Node A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources.ArchiMate
Product / voorziening Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.GEMMA
Requirement Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur.GEMMA
Rol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.ArchiMate
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.Wikipedia
Systeemsoftware System software represents software that provides or contributes to an environment for storing, executing, and using software or data deployed within it.ArchiMate
Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 nov 2023 om 02:00.