Systeemsoftware

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_SystemSoftware.png
Naam  : Systeemsoftware
Object ID  : a0824f48-49fc-41e5-8c9a-bcac280c492d
Semanticsearch  : systeemsoftware
Relaties  :  default - SystemSoftware Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: