GEMMA kennismodel uitgebreid

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > GEMMA kennismodel uitgebreid
GEMMA kennismodel uitgebreid
ArchiMateNote ArchiMateNote Bedrijfslaag Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een product is de coherente verzameling van diensten, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product / voorziening BusinessInterface Kanaal Een dienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Dienst Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces ArchiMateNote Motivatie Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets' Eigenschappen van een standaard * GEMMA type='Standaard' * GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus * URL - Website met meer informatie over de standaard * Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard * Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard * Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd * Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument * Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst (Constraint) Standaard Uitgangspunten zijn algemene regels en richtlijnen, en zijn bedoeld voor: * langdurig gebruik en worden zelden aangepast, * de ondersteuning van het informeren en bereiken van de missie van een organisatie. (Principle) Uitgangspunt Beschrijving van dat wat nodig is om een doel te bereiken (Requirement) Requirement ArchiMateNote Technologielaag TechnologyInterface Infrastructuurinterface Device Device TechnologyFunction Infrastructuurfunctie TechnologyService Infrastructuurservice Artifact Artifact Node Node SystemSoftware Systeemsoftware ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent ApplicationProcess Applicatieproces Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie-interface ApplicationEvent Applicatie-event Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobject ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Wens, nu niet in GEMMA(vervaagde kleur) ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Voor een overzichtelijker kennismodel wordt het gebruik van groepen niet getoond. Voor groepengeldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen Grouping Groep AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW SpecializationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 11:44:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 11:44:50 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
ArchiMate-view GEMMA kennismodel uitgebreid
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-b11939ec-2df0-46f0-8b22-2e92464509ce
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : GEMMA kennismodel uitgebreid
Documentatie  : Het GEMMA kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorziening van het gemeentelijk domein

In het GEMMA kennismodel uitgebreid beschrijft aanvullend op de in de GEMMA gemodelleerde ArchiMate elementen: - de gewensde uitbreidingen op de GEMMA, waaronder het toevoegen van de infrastructuur

- de elementen en relaties die gebruikt worden in projectarchitecturen. Een projectarchitectuur kan volledig Archimate gebruiken.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : b11939ec-2df0-46f0-8b22-2e92464509ce
Semanticsearch  : gemma kennismodel uitgebreid
Elementen  : 
Relaties  :