Standaard

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets' Eigenschappen van een standaard * GEMMA type='Standaard' * GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus * URL - Website met meer informatie over de standaard * Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard * Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard * Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd * Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument * Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst (Constraint) Standaard Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. * SWC type='Pakketversie' * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden * Versieaanduiding In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie) (ApplicationComponent) Pakketversie De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket: * SWC type='Pakket' * Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket * Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY) In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie (ApplicationComponent) Pakket Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Node Node Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Eigenschappen van een gradatie * GEMMA type='Groep' * GEMMA subtype='Gradaties' (Grouping) Gradaties Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent TechnologyInterface Infrastructuuri- nterface Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. Eigenschappen van een standaarversie: * GEMMA type='Standaardversie' * Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie * Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling (Constraint) Standaardvers- ie De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. Eigenschappen van een buitengemeentelijke service: * GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service' (ApplicationService) Buitengemeen- telijke service AssociationRelationship API- standaardennog niet in GEMMA RealizationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Regel voor afleiden: * Maakt tussen de Buitengemeentelijke component een relatie met de standaard, wanneer geldt dat één van de buitengemeentelijke koppelvlakken deze standaard voorschrijft. * Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus (AssociationRelationship) Afgeleide standaard BG voorziening RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen SpecializationRelationship heeft versie SpecializationRelationship is versie van RealizationRelationship ondersteunt RealizationRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert standaard Deze svg is op 05-07-2022 13:01:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 13:01:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Standaard
Definitie  : Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren

Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets'

Eigenschappen van een standaard

  • GEMMA type='Standaard'
  • GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
  • URL - Website met meer informatie over de standaard
  • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
  • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
  • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
  • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
  • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
Specificaties  : 
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : 
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : 
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: