GEMMA kennismodel

GEMMA kennismodel
ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader ArchiMateNote Technologielaag ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Groepen worden niet getoond. Zo blijft hetkennismodel overzichtelijk. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep SpecializationRelationship RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) - W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-07-2023 21:30:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-07-2023 21:30:03 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
ArchiMate-view GEMMA kennismodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-4bdf7f48-6db9-40cf-ace2-4ce9ce18aa64
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : GEMMA kennismodel
Documentatie  : Het GEMMA kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorziening van het gemeentelijk domein In het GEMMA kennismodel zijn alle in de GEMMA gebruikte ArchiMate element- en relatietypen weergegeven.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 4bdf7f48-6db9-40cf-ace2-4ce9ce18aa64
Semanticsearch  : gemma kennismodel
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 07:46.