GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. (Grouping) Gradaties Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard ArchiMateNote Wanneer is een standaard verplicht of aanbevolen? Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaanbieder Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafnemer Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke aanbieder ArchiMateNote Voorschrijven van standaarden die geen applicatie-interface kennen (b.v. TMLO, Digi- toegankelijk), ArchiMateNote Via de applicatie-interface wordtvoorgeschreven vanuit welke rol (aanbieder of afnemer)een standaard moet worden ondersteund SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen Deze svg is op 30-03-2023 12:04:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 12:04:17 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
ArchiMate-view GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-0229993b-782e-4b3a-9368-5a563422a1e5
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : GEMMA modellering beperking (standaardenlijst)
Documentatie  : Deze view toont de verschillende manieren waarop de standaarden uit de GEMMA standaardenlijst kunnen worden voorgeschreven voor het realiseren van koppelingen, applicaties en services. API- en koppelingsstandaarden worden bij voorkeur voorgeschreven via een applicatie-interface. Voorschrijven via de applicatie-interface maakt expliciet of een applicatie de standaard ondersteund vanuit de rol aanbieder of afnemer.
Toelichting  : De modelleerafspraken geven weer hoe het GEMMA 2 architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de GEMMA bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op GEMMA Online of met de Softwarecatalogus
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 0229993b-782e-4b3a-9368-5a563422a1e5
Semanticsearch  : gemma modellering beperking (standaardenlijst)
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:44.