Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Buitengemeentelijke service

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > ApplicationServices > Buitengemeentelijke service
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De buitengemeentelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Buitengemeent- elijke service Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Squit 20/20 VTH) De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeent- elijk component Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent RealizationRelationship Realiseert standaard Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht en een landelijke applicatieservice (landelijke voorziening) (AssociationRelationship) buitengemeenteli- jke koppeling RealizationRelationship realiseert ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 30-04-2021 09:48:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2021 09:48:44 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Service.png
Naam  : Buitengemeentelijke service
Definitie  : De buitengemeentelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.
Toelichting  : Bron: GEMMA 2.0
Object ID  : adb80ead-6a6b-4344-8701-ff809f5f5999
Semanticsearch  : buitengemeentelijke service
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: