Referentieafnemer

Contextdiagram
Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafn- emer Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een groep bedrijfsfuncties en -objecten die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardvers- ie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie- event ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen AssignmentRelationship is toegewezen aan ServingRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-04-2024 09:34:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 09:34:21 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Referentieafnemer
Definitie     Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component
Object ID     344c1e95-227a-4096-a6f3-188a990dbd70
Bron     GEMMA
Semanticsearch     referentieafnemer
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 mrt 2024 om 12:52.