Pakketversie

Contextdiagram
Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardvers- ie In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. (BusinessActor) Gemeente Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een groep bedrijfsfuncties en -objecten die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken (BusinessActor) Leverancier Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie- event Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaardversies. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) ondersteunt De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie De door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is. (SpecializationRelationship) is geschikt voor AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 04:15:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 04:15:25 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Pakketversie
Definitie     Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket.
Toelichting     Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier.
 • SWC type='Pakketversie'
 • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
 • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden
 • Versieaanduiding


In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

 • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
 • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
 • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
 • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
Toelichting     Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier.
 • SWC type='Pakketversie'
 • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
 • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden
 • Versieaanduiding


In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

 • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
 • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
 • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
 • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
Object ID     d1c9e576-9414-4cbf-9887-dea02d44c466
Bron     Softwarecatalogus
Semanticsearch     pakketversie
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 mrt 2024 om 12:58.