Applicatie-interface

Contextdiagram
Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafn- emer Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice (ApplicationService) Buitengemeen- telijke applicatieservi- ce Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 01:17:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:17:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationInterface
Label     Applicatie-interface
Definitie     Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.
Object ID     e4a3eb47-78cc-4622-8bf4-e18bcdee3830
Bron     GEMMA
Semanticsearch     applicatie-interface
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 mrt 2024 om 12:57.