Applicatie-interface

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice (ApplicationService) Buitengemeen- telijke applicatieservi- ce Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship WEG wordt gebruikt door Deze svg is op 30-03-2023 10:24:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 10:24:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Interface.png
Naam  : Applicatie-interface
Definitie  : Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.
Toelichting  : Bron: GEMMA kennismodel
Object ID  : e4a3eb47-78cc-4622-8bf4-e18bcdee3830
Bron  : GEMMA
Semanticsearch  : applicatie-interface
Relaties  :  default - ApplicationInterface Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views:


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:56.