Gradatiesgroep (Eindproduct, ..)

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Groupings > Gradatiesgroep (Eindproduct, ..)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
Naam  : Gradatiesgroep (Eindproduct, ..)
Definitie  : Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling
Toelichting  : Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen.


Eigenschappen van een gradatie

  • GEMMA type='Groep'
  • GEMMA subtype='Gradaties'
  • Documentatie - Korte omschrijving van de gradatie
  • Naam - Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling op basis van de specificatie
  • Object ID - Unieke sleutel van gradaties, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Object ID  : bf7f99b1-fc8d-423d-a001-d3510924760d
Relaties  :  default - Grouping Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: