Softwarecatalogus AMEFF export

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > Softwarecatalogus AMEFF export
Softwarecatalogus AMEFF export
ArchiMateNote Softwarecatalogus export Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken (BusinessActor) Leverancier Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerkingsverband Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. (BusinessActor) Gemeente ArchiMateNote GEMMA Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctiemodel De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Laag Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Uitvoeringsdomein Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote GEMMA informatiearchitectuur Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein (Grouping) Domein en doelgroep Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice (ApplicationService) Buitengemeentelijke applicatieservice In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service Groep van landelijke- of sectorale informatievoorzieningen (Grouping) Buitengemeentelijk stelsel ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. (Grouping) Gradaties ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote de rode relaties zijn onderdeel van de export voor gemeenten / samenwerkingen ArchiMateNote ArchiMateNote de blauwe relaties zijn onderdeel van de export voor leveranciers ArchiMateNote De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) levert Pakket wordt gebruikt door samenwerking (ServingRelationship) gebruikt door Pakket wordt gebruikt door gemeente (ServingRelationship) gebruikt door ServingRelationship heeft klant Pakket van leverancier heeft samenwerking als klant (ServingRelationship) heeft klant Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht Een koppeling in de softwarecatalogus heeft relaties met de intermediair (een aangeschaft pakket) en de geïmplementeerde standaard. Deze relaties worden als eigenschappen aan de flow meegegeven en zijn daarmee niet meer gerelateerd aan echte objecten. Eigenschappen van een koppeling * SWC type = 'Koppeling' * SWC subtype = 'Binnengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection) * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown) * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling; * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. (FlowRelationship) interne koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) wordt gebruikt voor Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component In de softwarecatalogus wordt een buitengemeentelijke koppeling geregistreerd als een relatie tussen een binnengemeentelijk heeft pakket en een buitengemeentelijke component (een landelijke voorziening). De gemeente geeft aan of de koppeling gerealiseerd is met een intermediair (een aangeschaft pakket) en of de gegevensuitwisseling gebaseerd is op een koppelvlakstandaard. In de export kent de koppeling de volgende eigenschappen * SWC type = 'Koppeling' * SWC subtype = 'Buitengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. (FlowRelationship) externe koppeling De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen. Eigenschappen van relatie Ondersteunt (Pakketversie - Standaardversie) * Compliancy testrapport (j/n) * Testrapport URL - URL naar testrapport in Softwarecatalogus of door leverancier beheerde website (RealizationRelationship) ondersteunt De door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is. (SpecializationRelationship) is geschikt voor SpecializationRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor AssignmentRelationship Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ondersteunt ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship Deze svg is op 29-07-2023 04:07:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-07-2023 04:07:08 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
ArchiMate-view Softwarecatalogus AMEFF export
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-8f9862c2-15be-4d94-a960-aba134c67f83
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : Softwarecatalogus AMEFF export
Documentatie  : Deze view documenteert de ArchiMate export die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond.
Toelichting  : De modelleerafspraken geven weer hoe het GEMMA 2 architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de GEMMA bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op GEMMA Online of met de Softwarecatalogus
Object ID  : 8f9862c2-15be-4d94-a960-aba134c67f83
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Semanticsearch  : softwarecatalogus ameff export
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 07:51.