Referentiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie Groepering van referentiecomponenten met GEMMA 1 informatiearchitectuur indeling in Front-, Mid- en Backoffice. (ApplicationCollaboration) GEMMA positiegroep Groepering van referentiecomponenten met VNG beleidsthema's. (ApplicationCollaboration) Beleidsthema groep Groepering van referentiecomponenten met GEMMA 1 informatiearchitectuur indeling in gemeente en landelijk (ApplicationCollaboration) GEMMA eigenaargroep Groepering van referentiecomponenten op de GEMMA 1 applicatiefuncties. Deze functies gaan vervallen met de komst van GEMMA 2 (ApplicationFunction) GEMMA 1.0 applicatiefunctie De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard Een door de leverancier in de Softwarecatalogus geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. (ApplicationCollaboration) Applicatiesamen- werking Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservic- e De buitengemeentelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Buitengemeent- elijke service Deze relatie definieert welke standaardversies per referentiecomponent verplicht en relevant zijn (RealizationRelationship) Heeft voorgeschreven standaardversie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship Is geschikt voor RealizationRelationship Realiseert standaard SpecializationRelationship Specialiseert SpecializationRelationship Wordt gebruikt voor SpecializationRelationship Wordt gebruikt voor AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship realiseert (verkorte relatie) ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 11-04-2021 23:52:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2021 23:52:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Referentiecomponent
Definitie  : Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
Toelichting  : Bron: GEMMA 2.0
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 1c2f511f-4243-46ae-8127-beea4e036134
Relaties  : 

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: