Pakket

Contextdiagram
Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. (BusinessActor) Gemeente Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken (BusinessActor) Leverancier Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerkin- gsverband Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep Een groep bedrijfsfuncties en -objecten die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardvers- ie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie- event Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Pakket wordt gebruikt door gemeente (ServingRelationship) gebruikt door Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) interne koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) wordt gebruikt voor Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) levert Pakket van leverancier heeft samenwerking als klant (ServingRelationship) heeft klant Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie Pakket wordt gebruikt door samenwerking (ServingRelationship) gebruikt door De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor ServingRelationship heeft klant Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) externe koppeling AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 06-04-2024 09:35:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 09:35:22 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Pakket
Definitie     Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar.
Toelichting     Eigenschappen van een pakket:
  • SWC type='Pakket'
  • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket
  • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)

In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

  • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie
Object ID     89be52f4-87b5-4943-bff9-f9b6b889b249
Toelichting     Eigenschappen van een pakket:
  • SWC type='Pakket'
  • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket
  • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)

In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

  • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie
Bron     Softwarecatalogus
Semanticsearch     pakket
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 mrt 2024 om 12:54.