Applicatiefunctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. * SWC type='Pakketversie' * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden * Versieaanduiding In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie) (ApplicationComponent) Pakketversie Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket: * SWC type='Pakket' * Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket * Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY) In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie (ApplicationComponent) Pakket Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce TechnologyService Infrastructuurs- ervice De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Eigenschappen: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein en doelgroep' (Grouping) Domein en doelgroep Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- iegroep ApplicationProcess Applicatieproc- es Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan Deze svg is op 06-07-2022 15:18:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-07-2022 15:18:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Function.png
Naam  : Applicatiefunctie
Definitie  : Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
Object ID  : 35825388-05d9-45aa-98f4-86dfb82337f5
Semanticsearch  : applicatiefunctie
Relaties  :  Subfunctie(s):
 • Applicatiefunctie (Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.)

Onderdeel van:

 • Applicatiefunctie (Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.)
 • Applicatiefunctiegroep (Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen.)

Is functie van:

 • Applicatiecomponent (Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.)
 • Buitengemeentelijke aanbieder (Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening)
 • Buitengemeentelijke afnemer (Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst.)
 • Buitengemeentelijke component (De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component:
  • GEMMA type='buitengemeentelijke component')
  • Intermediair-pakket (Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt
  In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair
  )
 • Pakket (Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket:
  • SWC type='Pakket'
  • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket
  • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)
  In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven:
  • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie)
  • Pakketversie (Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket.
  Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier.
  • SWC type='Pakketversie'
  • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
  • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden
  • Versieaanduiding
  In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:
  • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
  • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
  • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
  • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie))
  • Referentieaanbieder (Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke)
  • Referentieafnemer (Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component)
  • Referentiecomponent (Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
  Eigenschappen van de referentiecomponent:
  • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
  • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus)

Komt voor op   :  ArchiMate views: