Applicatiefunctie

Contextdiagram
Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafn- emer Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie- interface In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service A technology service represents an explicitly defined exposed technology behavior. (TechnologyService) Infrastructuurs- ervice De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein (Grouping) Domein en doelgroep Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. (ApplicationProcess) Applicatieproc- es Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. (DataObject) Gegevensobje- ct AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan AssignmentRelationship is toegewezen aan Deze svg is op 01-08-2023 15:37:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-08-2023 15:37:28 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Documentation   :  Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.
Toelichting   :  Bron: GEMMA kennismodel
Toelichting   :  Bron: GEMMA kennismodel
Object ID   :  35825388-05d9-45aa-98f4-86dfb82337f5
Semanticsearch   :  applicatiefunctie
Relaties
Subfunctie(s):
 • Applicatiefunctie (Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.)

Onderdeel van:

 • Applicatiefunctie (Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.)

Is functie van:

 • Applicatiecomponent (Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren.)
 • Buitengemeentelijke aanbieder (Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening)
 • Buitengemeentelijke afnemer (Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst.)
 • Buitengemeentelijke component (Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening)
 • Intermediair-pakket (Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair)
 • Pakket (Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar.)
 • Pakketversie (Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket.)
 • Referentieaanbieder (Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke)
 • Referentieafnemer (Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component)
 • Referentiecomponent (Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok)

Views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:45.